Cidesco

Dansk Kosmetolog Forening er CIDESCO sektion Danmark og varetager CIDESCO’s interesser her.

Baggrund
CIDESCO blev grundlagt i 1946 for at give kosmetologer mulighed for at udveksle erfaringer med deres kolleger i andre lande.

FORMÅL
Formålene med CIDESCO er

cidescologo0

• at fremme Æstetik på et internationalt grundlag;
• at forene medlemmer på et internationalt og nationalt plan;
• at skabe anerkendte uddannelsescentre på internationalt niveau rundt om i verden, der følger CIDESCO’s træningsprogram, der fører til CIDESCO eksamen og CIDESCO Diplom;
• at fremme udveksling af faglig viden, nye udviklinger og information ved at organisere internationale kongresser.

STRUKTUR
CIDESCO International har nationale afdelinger i 30 lande fordelt over fem kontinenter. Politiske beslutninger træffes på den årlige World Congress. Generalforsamlingen vælger et præsidium af bestyrelsesmedlemmer fra forskellige lande – Formanden, næstformand, kasserer, generalsekretær, medlem for uddannelse og medlem for Public Relations. Organisationen er registreret i Schweiz (Commercial Register No 6632), og har hovedkontor i Zürich.

Verdenskongresser
60 verdenskongresser i 25 lande har været afholdt siden 1946.

INTERNATIONAL CIDESCO SKOLER
Skoler der er godkendt af CIDESCO International skal tilbyde en uddannelsesperiode på mindst 1200 timer og følge et træningsprogram. I dag er der over 200 CIDESCO Skoler over hele verden. Eleverne gennemgår praktiske og teoretiske prøver, der overvåges af en international Examiner udpeget af CIDESCO.

DIPLOM
Succesfulde kandidater er forpligtet til at have mindst 600 timers klinik erfaring, før du kan tildeles deres CIDESCO diplom og CIDESCO Badge. Kosmetologer, der ikke er uddannet på en international CIDESCO Skole, men har mindst tre års klinik erfaring kan også få CIDESCO diplom ved at tage CIDESCO eksamen ved en af de årlige CIDESCO verdenskongresser, eller på en CIDESCO skole, når de regelmæssige eksamener afholdes, hvis dette er accepteres skolen, eller ved en eksamen der er specielt arrangeret af en CIDESCO afdeling.

Yderligere oplysninger om disse eksamener kan fås fra sekretariatet for CIDESCO International, Waidstrasse 4a, 8037 Zürich, Tlf. +41 44 448 22 00, Fax. +41 44 448 22 01,

E-mail: [email protected]

MEDLEMSSKAB
Medlemskab af CIDESCO International er opnået ved at være medlem af CIDESCO Sektionen. Alle medlemmer af Dansk Kosmetolog Forening har derfor opnået medlemskab af CIDESCO.

SKØNHEDS CENTRE
CIDESCO Skønheds centre er skønhedssaloner anbefalet af CIDESCO, der giver kunder rundt om i verden med den bedst mulige service. Disse skønheds centre skal overholde visse betingelser vedrørende de faciliteter der tilbydes kunderne, fx udstyr, hygiejne og behandlinger. Ejerne skal være indehavere af et internationalt CIDESCO diplom og være medlemmer af CIDESCO afdeling (DKF), som er ansvarlig for CIDESCO og for at opretholde den høje standard af skønheds centre. CIDESCO Beauty centre kan anmode om en metalplade for at at annoncere, at de er en “Skønhedsklinik der anbefales af CIDESCO”, det forener skønhedsklinikken med det seriøse omdømme og goodwill fra CIDESCO. Der er 78 akkrediterede skønhedsklinikker verdensplan.

CIDESCO skoler

Der er to godkendte CIDESCO skoler i Danmark:

Den Alternative Kosmetologskole
Farimagsvej 26
4700 Næstved
Tlf: 55 73 93 74
Email: [email protected]

Kosmetolog Skolen
Nørre Søgade 49
1370 København K
Tlf: 33 13 26 62
Email: [email protected]
Hjemmeside: www.kosmetologskolen.dk

Klinikker

Der er på nuværende tidspunkt kun én klinik i Danmark der har erhvervet sig godkendelse af CIDESCO International:

Klinikken
v/Maria Hoelgaard
Jens Holdgårdsvej 52
7430 Ikast
Tlf: 20 25 26 66
Email: [email protected]
hjemmeside: www.marias-hudpleje.dk

Vil du også godt have din klinik godkendt og anbefalet af CIDESCO ?
Nedenfor kan du downloade regler, kriterier og ansøgningsskema.